เกี่ยวกับเรา

We have created a bridge for love between single Thai women and single Japanese menทางเราเป็นสะพานเชื่อมความรักระหว่างหญิงไทยที่ยังโสดและชายญี่ปุ่นที่ยังโสด พวกเราเชื่อว่าความรักข้ามชาติข้ามประเทศนั่นมีอยู่จริง หญิงชายเริ่มต้นจากใช้อินเตอร์เน็ตในการทำความรู้จักกัน เคารพนับถือและแบ่งปันความรักกันในการใช้ชีวิต สร้างชีวิตที่มีความสุขไปด้วยกัน

กรณีแต่งงานสำเร็จ

ต่อไปนี้คือกระบวนการทำความรู้จัก, การนัดหมาย, และการพบปะกับคนญี่ปุ่น