ในประเทศไทย ระดับความรู้ของผู้หญิงที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวคือ พวกนางมีความอ่อนโยน จิตใจดี มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ รวมทั้งมีความเพียบพร้อมไปด้วยความเป็นอิสระ ความมั่นใจ ค่านิยมใหม่ ยุคสมัยที่สร้างสรรค์ ในสังคมไทยผู้หญิงประเภทนี้มีตำแหน่งและคุณค่าต่อสังคม สามารถสื่อสารและร่วมงานกับผู้ชายได้อย่างเสมอภาค และสามารถรับผิดชอบงานในครอบครัวได้อย่างดี อีกทั้งพวกนางสามารถเคารพต่อวัฒนธรรมและศาสนาของตนได้อย่างดี อีกทั้งสามารถยอมรับและชื่นชมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ พวกนางคือเป็นความภูมิใจและเป็นผู้ดีในสังคมไทย สามารถดึงดูดให้เป็นที่ชื่นชมแก่ชายชาวต่างชาติได้

1.ความประทับใจแรกที่ดีนั่นมีความสำคัญมากๆ

หญิงชาวไทยและชายชาวญี่ปุ่นในการสนทนาสานสัมพันธ์กันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การพบเจอกันครั้งแรก ความประทับใจแรกที่ดีนั่นมีความสำคัญมากๆ การรักษาภาพลักษณ์ที่เรียบร้อยและงดงาม ปฏิบัติตามเวลานัดหมาย เล่าสื่อความจริงและฟังอย่างอ่อนโยน ความรู้สึกทางจิตวิญญาณระหว่างคุณและบุคคลอื่นจะสามารถเข้าใกล้กันได้อย่างธรรมชาติ

2.เข้าใจและเคารพความต่างและความเคยชินของวัฒนธรรมกันและกัน

หญิงไทยและชายชาวญี่ปุ่นทั้งสองฝ่ายมาจากคนละประเทศและภูมิหลังที่ไม่เหมือนกัน ทั้งสองอาจจะมีทัศนคติ ความเชื่อ วิธีการดำเนินชีวิต แนวทางการคิดต่างๆที่ไม่เหมือนกัน ในการสื่อสารและสานสัมพันธ์รัก ควรที่จะเข้าใจและยอมรับในจุดเด่นของวัฒนธรรมฝ่ายตรงข้าม หลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดหรืออคติที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งไม่มีความสุข ตัวอย่างเช่น หญิงไทยปกติแล้วจะอ่อนโยน ง่ายๆและร่าเริง ชอบยิ้มคบค้าสมาคมแบบไม่ถือตัว แต่ว่าชายญี่ปุ่นปกติมักจะจริงจังและเงียบขรึม จะไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและไม่กอดรัดจูบในพื้นที่สาธารณะอีกด้วย

3.ความจริงใจต่อกันและกันคือสิ่งบำรุงและบ่มเพาะความรู้สึก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของมนุษย์คือความซื่อสัตย์และความเมตตา หากชายและหญิงในความรักเข้าใจวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านของกันและกัน นิสัยในการแลกเปลี่ยนความคิดที่ดีกับอีกฝ่ายในชีวิตประจําวันก็สามารถรักษาได้ นี่เป็นพื้นฐานในการแก้ไขความขัดแย้งและปลูกฝังอารมณ์ที่แท้จริง

4.เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างหนัก ก้าวข้ามกำแพงด้านภาษา เรียนรู้แลกเปลี่ยนการคิด

หญิงไทยและชายญี่ปุ่นในระหว่างการสานสัมพันธ์ความรักกัน อาจพบเจออุปสรรคในด้านภาษาและการสื่อสาร (ทางเรามีล่ามแปลสื่อสารให้โดยตลอด ไม่ต้องเป็นกังวล ) เผื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันควรที่จะมีความชัดเจนและมารยาทที่ดีต่อฝ่ายตรงข้ามในการแสดงความรู้สึกและความคิด รับฟังและเข้าใจต่อความเห็นและความต้องการของฝ่ายตรงข้าม หลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดและการทะเลาะ นอกจากนี้ และควรให้ความเชื่อถือและความเคารพอีกฝ่ายที่เพียงพอด้วย และรักษาระยะห่างส่วนบุคคลและเวลาให้อยู่ในความเหมาะสม

5.ปรับจูนจังหวะชีวิตและความเคยชินกันและกัน

ในระหว่างการสานสัมพันธ์รักระหว่างหญิงชาวไทยและชายญี่ปุ่น อาจจะมีความคุ้นชินและจังหวะชีวิตที่แต่งต่างกัน หญิงไทยปกติจะไม่มีการทำงานนอกเวลาเป็นพิเศษมากมาย มีเวลาในการเข้าสังคมที่มาก ชอบใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน แต่ผู้ชายญี่ปุ่นปกติจะยุ่งอยู่กับงานและมีระเบียบวินัย (ในญี่ปุ่นจะมีการทำงานนอกเวลาเป็นอย่างมาก) ในระหว่างการทำงานในญี่ปุ่นจะไม่อนุญาตให้รับโทรศัพท์ พวกเค้าจะชอบในการวางแผนหรือนัดหมายกันไว้ก่อนล่วงหน้า เชื่อฟังเคารพตามสัญญา กำหนดกระบวนการที่ชัดเจน ดังนั้น หญิงไทยในการสานสัมพันธ์ความรักควรที่จะปลอบประโลมและเข้าใจถึงความเคยชินและจังหวะชีวิตของอีกฝ่ายด้วย หรือหาจุดสมดุลของกันและกัน ให้ทั้งสองฝ่ายพอใจและปรับให้เหมาะสมกันได้

6.แบ่งปันความสุขของคู่แต่งงานข้ามชาติ ความสุขสองเท่า

รักษาการเปิดกว้างและทัศนคติที่สร้างสรรค์ บ่มเพาะแบ่งปันชีวิตที่มีความสุขในองค์ประกอบความเคยชินของชีวิต ในระหว่างการสานสัมพันธ์รักระหว่างหญิงชาวไทยและชายญี่ปุ่น อาจจะมีความชอบหรืองานอดิเรกที่ไม่เหมือนกัน รูปแบบความบันเทิง  ประเพณีค่านิยมเป็นต้น เพื่อเพิ่มความสุขในชีวิตความสนิทสนม ให้ทดลองทำกิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกันหรือสิ่งที่ตนเองมีความชำนาญหรือเก่งในด้านนั้นๆร่วมกัน ตัวอย่างเช่น สามารถไปเที่ยวเดินทางด้วยกัน ดูหนังภาพยนตร์ ออกกำลังกาย เรียนภาษา ลิ้มรสอาหารอร่อยๆ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นการสรุปข้อบ่งชี้ในระหว่างการสานสัมพันธ์รักระหว่างหญิงชาวไทยและชายญี่ปุ่น แน่นอน ทั้งหมดนี้เป็นแค่ข้อแนะนำในพื้นฐาน คู่รักข้ามชาติแต่ละคู่ก็อาจพบเจอบททดสอบที่แตกต่างกันออกไป ในรายละเอียดปัญหาที่พบเจอก็ต้องค่อยวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีกทีนึง หวังว่าข้อบ่งชี้แนะนำของพวกเราจะมีส่วนช่วยเหลือให้กับหญิงไทยที่เปี่ยมความสามารถทุกๆคน ขอบคุณ หลังจากนี้ขอความสนับสนุนกันและกัน

Leave a comment

In response to:

เคล็ดลับความรักสำหรับผู้หญิงไทยและผู้ชายญี่ปุ่น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*